02d 22h 38m 31s
EL GORDO
16/12/2018
5.800.000 €
Tipus de Sorteig
Diari
Dies
Diumenge
16/12/18
Desitjo abonar per més
abonar a combinacions aleatòries per a cada sorteig
Nº Apostes
Al directe: 0
Reduïda:0
Data de Sorteig
16/12/18
Import
0.00
Abonar
Reduïda